Tắt đèn
    Báo lỗi
    21 lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm
Trò Chơi Tìm Xác💚 Phim Trò Chơi Tìm Xác Thuyết Minh - 6 học sinh cấp ba phải tìm ra các phần thi thể nằm rải rác của một nạn nhân vô danh để phá vỡ lời nguyền và nhìn thấy ngày mai.Mắc kẹt trong vòng lặp thời gian đầy chết chóc,nếu không sẽ bị nguyền rủa bởi lời nguyền,

Trò Chơi Tìm Xác💚 Phim Trò Chơi Tìm Xác Thuyết Minh - 6 học sinh cấp ba phải tìm ra các phần thi thể nằm rải rác của một nạn nhân vô danh để phá vỡ lời nguyền và nhìn thấy ngày mai.Mắc kẹt trong vòng lặp thời gian đầy chết chóc,nếu không sẽ bị nguyền rủa bởi lời nguyền,

Mở rộng