Tắt đèn
  Báo lỗi
  3.3K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Lạc Du Nguyên Thuyết Minh :💚Triều đình hỗn loạn, hoàng quyền sụp đổ. Hoàng tôn Lý Nghi phụ trách trấn thủ biên quan bị buộc phải gánh vác trọng trách dẹp loạn. Sau vô số các cuộc giao tranh, hai đối thủ ngang sức ngang tài yêu nhau lắm cắn nhau đau.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40 END

Lạc Du Nguyên Thuyết Minh :💚Triều đình hỗn loạn, hoàng quyền sụp đổ. Hoàng tôn Lý Nghi phụ trách trấn thủ biên quan bị buộc phải gánh vác trọng trách dẹp loạn. Sau vô số các cuộc giao tranh, hai đối thủ ngang sức ngang tài yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Mở rộng