Tắt đèn
  Báo lỗi
  8.1K lượt xem
Chuyển Server Nếu Bạn Xem Phim Bị Chậm

Diên Hy Công Lược :Diên Hy Công Lược lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) là người hiền đức, tuân theo lễ pháp, cái chết của người chị gái và thề giành lại công lý cho chị mình. lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối,

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70 END

Diên Hy Công Lược :Diên Hy Công Lược lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) là người hiền đức, tuân theo lễ pháp, cái chết của người chị gái và thề giành lại công lý cho chị mình. lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối,

Mở rộng